Kehittämistä ja työtä yrityksen sisällä
Case

Pääomasijoitusyhtiö voi ottaa aktiivisen roolin kohdeyrityksessä. Folmer Management Oy uskoo läheiseen yhteistyöhön yrittäjien kanssa.

Kehittämistä ja työtä
yrityksen sisällä

Teksti Tiina Huokuna    Kuvat Junnu Lusa

Case

Pääomasijoitusyhtiö voi ottaa aktiivisen roolin kohdeyrityksessä. Folmer Management Oy uskoo läheiseen yhteistyöhön yrittäjien kanssa.

Folmer Management Oy:n toimintafilosofia on pääomasijoitusyhtiölle melko harvinainen: se kehittää enemmistöomistajana pk-yrityksiä, joiden liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 perustettu Folmer on juuri kerännyt toisen pääomasijoitusrahastonsa. Folmer Equity Fund II -rahaston sijoituskohteina ovat edelleen kotimaiset varhaisen kehitysvaiheen ohittaneet pk-yritykset, joissa on liiketoiminnallista kasvupotentiaalia. Rahaston sijoitusstrategiana on kehittää kotimaista pk-yrittäjyyttä ja kasvattaa yrityksiä seuraavalle tasolle.

Folmerin oma tarina

Folmerin ensimmäisen rahaston kokoaminen osui haasteelliseen aikaan. Toimitusjohtaja Sami Tuominen ja pääomasijoitusjohtaja Johanna Marin, molemmat yrityksen partnereita, lähtivät silloisista päivätöistään vuonna 2007. Marinilla, joka on koulutukseltaan hallintotieteiden ja kasvatustieteiden maisteri, on kokemusta johtamisen, henkilöstöpääoman ja liiketoiminnan kehittämisestä – parhaillaan työn alla on väitöskirja kauppakorkeakouluun organisaatioidentiteetin tunne-elementin merkityksestä yrityskauppatilanteessa. Tuomisen tausta on taloustieteissä ja rahoitusalalla.

”Opiskeluaikaiset kaverit tähtäsivät esimerkiksi pankkialalle, ja yrittäjyys kiinnosti nuoria niukasti”, Sami Tuominen muistelee.

Vuonna 2007 alkamassa oli pitkä taantuma, ja ensimmäisen rahaston työstäminen kesti kaksi vuotta.  

”Jos tämä olisi helppoa, vastaavia rahastoja nousisi useammin. Sijoittajamme kuitenkin luottivat toiminta-ajatukseemme emmekä luovuttaneet”, Johanna Marin toteaa.

”Meidän yritystarinamme fokusoituu oikeastaan kysymykseen, miten voimme tarjota yrityksille muutakin kuin rahaa. Menestyminen on kuitenkin ihmisistä kiinni”, perustelee Sami Tuominen.

”Henkilöstöpääoman ymmärtäminen, analysointi ja kehittäminen ovat yrityksille isoja kysymyksiä”, Johanna Marin jatkaa.

Folmer_11200x531

”Menemme pk-yrityksiin enemmistöomistajina ja kehitämme niitä sisältäpäin. Tässä kokoluokassa sijoittajia on melko vähän. Samoin yrittäjät ovat pitäneet valitsemaamme toimintafilosofiaa eli aktiivista, yrittäjähenkistä kumppanuutta muista toimijoista erottuvana”, sanovat Folmer Management Oy:n toimitusjohtaja Sami Tuominen ja pääomasijoitusjohtaja Johanna Marin.

Rahastojen kasvutarinoita

Pitkä taantuma näyttää nyt olevan takana, ja yritysmaailmassa uskotaan hentoiseen nousukauteen. Sami Tuomisella on viime vuosiin kuitenkin yllättävä näkökulma. Hänen mielestään nousukauteen sisältyy aina riski löysään ajatteluun ja rahankäyttöön – muutoksia ei tehdä, kun suoranaista pakkoa ei ole. Niukat ajat voivat saada yritykset myös analysoimaan kriittisesti ja terävöittämään omaa tekemistään.

Folmerille pk-yritykset ovat yrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 25 miljoonaa euroa. Folmer on myös nimenomaisesti enemmistösijoittaja. Sen ensimmäisessä rahastossa toteutuneita yrityskauppoja on yksitoista. Niistä ns. platform-yrityksiä, joihin on tehty jatkosijoituksia, on kuusi. Folmer ei ole sijoittajana toimialasidonnainen, joten sen sijoituskohteina on yrityksiä esimerkiksi it-, pintakäsittely- ja purkuliiketoiminnasta.

Folmer ei ole sijoittajana toimialasidonnainen, joten sen sijoituskohteina on yrityksiä esimerkiksi it-, pintakäsittely- ja purkuliiketoiminnasta.

Folmer ei myöskään toimi kohdeyrityksissä yhden mallin periaatteen mukaan vaan kuulostelee, mitä kukin organisaatio tarvitsee kehittyäkseen. Aktiivista omistajuutta ei toteuteta vain hallitustyöskentelyn kautta – Folmerin toimintafilosofiana on olla yritysten ja kanssayrittäjien kumppani.

”Yrityksiä tuetaan kasvun haasteissa muun muassa rahoituksen, liiketoiminnan ja henkilöstöpääoman kehittämisen alueilla”, Johanna Marin toteaa.

Folmerin suosimassa kokoluokassa yrityksissä ei yleensä ole esimerkiksi kansainvälisesti kouliintuneita ammattijohtajia. Myös yritysten asiakaskunta on hyvin erilaista. Kaikki tämä vaatii pääomasijoittajalta vankkaa ymmärrystä yrityksen liiketoiminnasta ja sen pitkäjänteistä kehittämistä.

Folmerin sijoitussalkulla on luotu tavoiteltua arvonnousua.

”Kohdeyhtiöiden keskimääräinen liikevaihdon vuosikasvu on selvästi yli kymmenen prosenttia, ja myös niiden työllistävä vaikutus on katsottavissa merkittäväksi. Tämä on saavutettu muun muassa määrätietoisella strategiatyöllä, investoinneilla yritysten henkilöstöön sekä johtamisen tukemisella”, Sami Tuominen sanoo.

Näkökulmana vastuullisuus

Folmerin pääomasijoitustoiminta on tavoitteiltaan vastuullista eli tuottavaa ja eettisesti kestävää. Myös kohdeyrityksissä edistetään niiden vastuullista yritystoimintaa. Esimerkiksi Folmerin vahvan kasvun tarinoihin lukeutuvan maahantuontiyrityksen Blue Import BIM Oy:n kanssa on keskitytty taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen näkökulmiin.  

Yhteistä Folmerin sijoituskohteille on se, että yrityksissä on hyvä kasvupotentiaali ja että ne on mahdollista myydä liiketoiminnallisesti ja organisatorisesti vahvempina uusille omistajille. Folmerin omistajuus kohdeyrityksissä on pääsääntöisesti tyypillistä pääomasijoittajaa pidempi, 5–7 vuotta, jotta tehdyt muutokset yrityksissä tulevat aidosti osaksi niiden toimintaa. Ensimmäisessä rahastossa on siten yrityksiä, jotka ovat exit-vaiheessa tai lähestyvät sitä.

Folmerin uuden rahaston sijoitusstrategia ei poikkea ensimmäisen rahaston strategiasta. Myös sen dealflow eli hankevirta on ollut Marinin ja Tuomisen mukaan hyvä ja kattava: yrittäjät ovat osoittaneet kiinnostusta Folmer-yhteistyötä kohtaan.

Tesi on mukana Folmer Equity Fund I -rahastossa Kasvurahastojen Rahasto Ky:n kautta ja Folmer Equity Fund II -rahastossa myös suoraan sijoittajana. Sijoittajan ja pääomasijoitusrahaston avoin ja intensiivinen keskusteluyhteys sekä keskinäinen luottamus luo lisäarvoa ja auttaa erityisesti pienemmän kokoluokan yritysjärjestelymarkkinan uudistamista ja kehittämistä kotimaassa.

Folmer Management Oy

 • Perustettu 2007
 • Rahastot:
  • Folmer Equity Fund I 2009, n. 31 milj. euroa (Tesi mukana KRR I:n kautta)
  • Folmer Equity Fund II 2016–2017, yli 60 milj. euroa (Tesi ja KRR II sijoittajina)
 • Tiimi:
  • Sami Tuominen, toimitusjohtaja ja partner
  • Johanna Marin, pääomasijoitusjohtaja ja partner
  • VTM Hannu Pirilä
  • KTM, CFA Lassi Simola
  • Lisäresurssien rekrytointi on käynnissä
 • Toiminta-ajatus: Sijoittaa vastuullisesti suomalaisiin varhaisen kehitysvaiheen ohittaneisiin pk-yrityksiin, joissa on liiketoiminnallista kasvupotentiaalia.