Rahastojen sparraajat
Rahastot

Tesin rahastosijoitukset vahvistavat suomalaisten kasvuyritysten rahoituksen tarjontaa ja lisäävät kansainvälisten sijoittajien kiinnostusta suomalaisiin yrityksiin. Vuosi 2016 oli rahastosijoituksissa erittäin vilkas.

Rahastojen sparraajat

Kuvat Junnu Lusa

Rahastot

Tesin rahastosijoitukset vahvistavat suomalaisten kasvuyritysten rahoituksen tarjontaa ja lisäävät kansainvälisten sijoittajien kiinnostusta suomalaisiin yrityksiin. Vuosi 2016 oli rahastosijoituksissa erittäin vilkas.

Tesin rahoituksesta valtaosa suuntautuu suomalaisiin kasvuyrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. Rahastosijoituksissa vuosi 2016 oli vilkas. Tesi antoi sijoitussitoumuksia kymmeneen pääomasijoitusrahastoon yhteensä 102 miljoonalla eurolla.

Kotimaisissa ja pohjoismaisissa pk-yritysjärjestelyrahastoissa varainkeruu oli aktiivista. Tesi antoi näihin rahastoihin, joiden joukossa ovat muun muassa Intera ja Folmer, viisi sijoitussitoumusta. Pohjoismaisiin ja muihin kansainvälisiin venture capital -rahastoihin annettiin neljä sijoitussitoumusta, muun muassa Creandumiin, EQT Venturesiin ja Northzoneen.

Vuonna 2015 eurooppalaisissa venture capital -rahastoissa oli tehty paljon voitollisia irtautumisia, mikä vauhditti uusien rahastojen varainkeruuta vuonna 2016.

Myös useiden kotimaisten venture-rahastojen vire oli positiivinen vuonna 2016. Monet rahastojen kohdeyritykset onnistuivat keräämään isoja rahoituskierroksia ja irtautumisiakin nähtiin. Myös Tesin sijoitussalkussa jo olevissa myöhemmän kasvun rahastoissa tapahtui myönteistä kehitystä ja irtautumiset jatkuivat aktiivisina.  

Suomi kiinnostaa kansainvälisiä sijoittajia

”Tesin sijoituskohteisiin kuuluvat pohjoismaiset ja muut kansainväliset venture-rahastot sijoittivat suomalaisiin yrityksiin 28 miljoonaa euroa. Se on merkittävä panostus kasvuyritysten kasvuun. Rahan lisäksi kansainväliset sijoittajat tuovat suomalaisyrityksiin arvokasta kansainvälistymisosaamista ja kontaktiverkostoja maailmalta”, sijoitusjohtaja Tapio Passinen huomauttaa.

Kansainvälisten sijoittajien kasvanut kiinnostus Suomea kohtaan kertoo siitä, että suomalaiset yritykset ovat osoittaneet vihdoinkin kyntensä ja nousseet muiden pohjoismaisten yritysten rinnalle.

Suomessa on yhä enemmän kasvuyrityksiä, jotka ovat tehneet läpimurron kansainvälisille markkinoille tai ovat menossa sinne hyvää vauhtia.

”Suomalaisyritykset ovat kehittäneet liiketoimintaa, josta myös kansainväliset pääomasijoitusrahastot ovat kiinnostuneita”, Passinen sanoo.

”Meillä on ollut jo jonkun aikaa kovaa säpinää startup-yritysten ympärillä, mutta lupaavien liikeideoiden muuttaminen kassavirraksi ja kasvuksi on ollut haasteellista.”

Passisen mielestä nyt on nähtävissä selviä merkkejä muutoksesta. Suomessa on yhä enemmän kasvuyrityksiä, jotka ovat tehneet läpimurron kansainvälisille markkinoille tai ovat menossa sinne hyvää vauhtia.

Rahastosijoituksista vipuvoimaa yritysten kasvuun

Tesin sijoitustoiminnassa painottuvat vuonna 2017 kotimaiset venture-rahastot sekä edellisvuoden tapaan kotimaiset myöhemmän kasvun rahastot.

”Keskeinen tehtävämme on varmistaa kasvuyritysten rahoituksen ja kansainvälisyysosaamisen saatavuus sekä kehittää edelleen kotimaista pääomasijoitusmarkkinaa”, sanoo sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen. Jääskeläisen mielestä kotimaisen sijoituskentän kilpailukyvyn vahvistaminen edellyttää sitä, että osaavat ja ammattitaitoiset sijoitustiimit saavat kerättyä kokoon riittävän suurikokoisia rahastoja.

Tesi-nosto-102-2

”Rahaston riittävä koko takaa sen, että sillä riittää rahkeita myös sijoitussalkussa olevien yritysten jatkorahoitukseen. Suuremmat rahastot ovat myös sijoittajille pieniä houkuttelevampi sijoituskohde, koska niissä riskit hajautuvat laajemmin.”

Kasvurahastojen Rahasto -konsepti (KRR) on täyttänyt sille asetut odotukset ja löytänyt paikkansa kotimaisten kasvuyhtiöiden merkittävänä rahoittajana. KRR-rahastojen salkuissa on jo tässä vaiheessa pitkälti toistasataa kasvuyhtiötä, ja määrä kasvaa jatkuvasti.

”KRR II:n odotamme tulevan täyteen sijoitetuksi vuoden 2017 aikana”, sanoo Riitta Jääskeläinen.

Tesi jatkaa myös yhteistyötä EIF:n kanssa, joka on merkittävä kanssasijoittaja Tesin ja KRR:n rinnalla kotimaisissa rahastoissa. Kumppanuutta tiivistää entisestään syksyllä 2016 sovittu uusi yhteistyöfoorumi EIF-NPI Equity Platform, jossa ovat mukana EIF ja eurooppalaisia julkisia pääomasijoittajia.